समाचार केन्द्र

हाम्रो फ्ल्यांगेहरू १ * GP० जीपी कंटेनरमा पठाइयो #GOST १२8२१--80० वेल्ड नेक फ्ल्यांज

2020-10-30

सबै कवच सही र सुरक्षित अवस्थामा आउँछन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो ग्राहकको आदेश अनुसार एक राम्रो कन्टेनर आकार छनौट गर्नुहोस्।

अर्डरहरू पुरा गर्ने आदेशहरू प्राप्त गर्नदेखि हामी ग्राहकहरूको प्रत्येक विवरणमा ध्यान दिन्छौं।