उत्पादन बजार

कोरिया
२०१ 2014, हामी ह्युन्डाई शिपयार्ड्स को। को आपूर्तिकर्ता साबित भयो
२०१,, हामी डेवू शिपयार्ड्स को। को आपूर्तिकर्ता साबित भयो
२०१,, सामसुले हाम्रो कारखानाको निरीक्षण गर्‍यो।